Altaartjes, kastjes en kistjes

Altaartje

Altaartje…. met wachtertje Zijn in stilte, rust en vrijheid, licht, hoop en helderheid, verwachting, verzachting. Het leven in liefde. De kracht van de natuur, de vergankelijkheid en het wederkeren van ons bewust zijn…. Langs welke lat leg jij het leven….???

Maak zelf een boudha, van klei of een mooi altaartje voor een boudha die je al hebt

Maak zelf een boudha, van klei of een mooi altaartje voor een boudha die je al hebt.

Huisaltaartjes zijn van alle tijden;
In allerlei culturen en religies kun je ze vinden.
Overal ter wereld maken mensen een plekje om te bidden,
Te gedenken, te vieren en te eren.
De materialen die je kunt gebruiken: een stukje drijfhout aangespoeld op een mooi strand,
een steen, een bijzondere stok, veren of schelpen
verhalen geschreven in zand en steen, een verroest stuk metaal, een oude spijker,
een stuk hout van een schip verweerd door de zee,
alles is een deel van jouw geschiedenis
gebruikt voor hun schoonheid, de symbolische waarde,
de herinnering aan een moment, een plaats of persoon
Het laat zien waar jij je hart aan verbonden hebt.

Vragen over tijd, vergankelijkheid, schoonheid, de kracht van natuur…………………..

Een altaartje helpt je om stil te staan bij wat waardevol voor je is, bij wat je leven verrijkt en kracht geeft. Je maakt makkelijker verbinding met jezelf en creëert een verbinding met de mensen die je lief zijn, met datgene wat je raakt en wat boven de dagelijksheid van het leven uitstijgt.

Ik geef graag de gelegenheid aan mensen om zelf een altaartje, herinneringbewaar- kistje / kastje of urn te maken….

Paneel

Paneel

Herinnering kastje

Herinnering kastje

Herinneringbewaarkastje

Herinneringbewaarkastje

Herinnering Kistjes en kastjes

Herinnering Kistjes en kastjes

kistjes, kastjes en panelen

We are only messengers of this time

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s